Veelgestelde vragen • Chefs4Chefs

Veelgestelde vragen

Algemene vragen (bij het zoeken van een kok)

Hoe verhoud ik me als opdrachtgever tot Chefs4Chefs en de freelance chef ?

Ik ben klant van Chefs4Chefs en daarmee opdrachtgever. Chefs4Chefs is leverancier en mijn opdrachtnemer. Met Chefs4Chefs maak ik afspraken over de inzet van freelance chefs.

Chefs4Chefs zet mijn opdracht uit in haar chefspool en selecteert de beste kandidaat.  Degene die bij mij komt werken is opdrachtnemer van Chefs4Chefs. In geval van vragen of problemen met betrekking tot de chef-inzet zijn Cees en Michel, eigenaren van Chefs4Chefs, mijn aanspreekpunt. Directe lijnen, direct contact, van ondernemer tot ondernemer

Sinds de Wet inzake de Aard van de Arbeidsrelaties (“WAR”) werkt Chefs4Chefs met haar chefs op basis van de ‘Raamovereenkomst Freelance Chef ‘. Deze kwam als Modelovereenkomst in de plaats van de op 1 mei 2016 afgeschafte VAR, Verklaring ArbeidsRelatie. Chefs4Chefs was de eerste in de branche die deze eigen Raamovereenkomst ingevoerd heeft. Deze is door de belastingdienst als modelovereenkomst geaccepteerd.

Als een incidentele opdracht leidt tot een relatie voor langere duur biedt Chefs4Chefs mij altijd de Raam Overeenkomst Opdrachtgever aan waardoor aansprakelijkheidsrisico’s tot een minimum beperkt zijn. Zowel ik als Chefs4Chefs zijn er bij gebaat als we de tijdelijke inzet goed geregeld hebben. En dat doen we door onze afspraken in deze ROVK Opdrachtgever vast te leggen.

Welke koksfuncties en niveau’s biedt Chefs4Chefs aan?

Chefs4Chefs heeft een netwerk met ruim 250 freelance koks. Zij vertegenwoordigen alle keukenfuncties, -niveaus en specialisaties.: van een Executive Chef-koks, een zelfstandig werkend kok tot een Young chef, van een patissier tot sushi-chef. Wat onderscheidend is dat we van elke chef zijn of haar competenties kennen.

Bij de periodieke niveaubepaling speelt de klantbeoordeling van eerdere jobs, door middel van de Chef Scorecard, een belangrijke rol. Zo worden onze chefs dagelijks gemonitord en is klanttevredenheid daadwerkelijk doorslaggevend bij de selectie van onze chefs.

Hoe wordt gecontroleerd of de koks voldoen aan de wet WAR ?

Chefs4Chefs werkt met freelancers en verwacht een ondernemende aanpak van elk van onze chefs.

De Wet inzake de Aard van de Arbeidsrelaties (“WAR”) stelt stricte eisen aan de inzet van freelancers. De inzet is geregeld in de met onze chefs getekende Raamovereenkomst. Deze voldoet aan alle voorwaarden die de Wet WAR stelt en is door de belastingdienst als modelovereenkomst geaccepteerd.

Zo is de inzet altijd van beperkte duur, nooit langer dan enkele maanden en verlangen wij van onze chefs dat ze ook voor andere opdrachtgevers werken. Actief, ten minste 2 keer per jaar, controleren we op de afdracht van Heffingen en BTW.

Van chefs, hoe vakkundig ze ook blijken te zijn, die niet aan de hoge eisen voldoen, nemen we afscheid.  Hiermee zijn we uniek in de branche.

Welke tarieven hanteert Chefs4Chefs ?

Chefs4Chefs werkt met verschillende tarieven. De hoogte hangt af van de gevraagde functie,  het niveau van de uiteindelijke chef en of het een incidentele job of  een job voor langere duur betreft. We vertellen u hierover graag meer over in een persoonlijk gesprek. U kunt ons bellen, mailen of een bericht sturen via Whatsapp. We zijn 24/7  bereikbaar.

Is het tarief voor een spoedklus hoger?

Als u voor het eerst een spoedaanvraag plaatst bij Chefs4Chefs nemen we direct contact met u op om een tarief vast te stellen. Dit tarief is afhankelijk van de gevraagde functie, het gewenste niveau en de duur van de opdracht. Als een spoedopdracht de deur opent voor een langer committment hoeft de spoedopdracht niet duurder te zijn dan een reguliere opdracht.

Onze vaste opdrachtgevers vinden de voorwaarden en tarieven voor een spoedaanvraag in hun raamovereenkomst.

Is er een minimaal aantal uur om een kok in te huren?

Ja, u huurt onze freelance koks in voor minimaal 7 uur. Voor spoedopdrachten kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden

Werkt Chefs4Chefs met een contract of raamovereenkomst?

Voor een incidentele opdracht geldt een schriftelijke opdrachtbevestiging die onderhavig is aan onze Algemene Leveringsvoorwaarden. In geval van opdrachten voor langere duur of  herhaalopdrachten tekent Chefs4Chefs met u als opdrachtgever een op maat gemaakte Raamovereenkomst. Op deze overeenkomst tot uitvoering van een opdracht  zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Een PDF-copie van de Algemene Leveringsvoorwaarden kunt u hier inzien.

Welke annuleringsvoorwaarden hanteert Chefs4Chefs?

Chefs4Chefs heeft als betrokken partner altijd direct en persoonlijk contact met alle opdrachtgevers. Wij begrijpen dat annuleringen voorkomen. Mits tijdig en incidenteel gaan we daar coulant mee om. Het annuleren van een dienst gaat daarom altijd in overleg. U zult begrijpen dat als u vaker annuleert onze chefs weinig animo hebben om voor u te werken.

Bij opdrachten van langere duur of terugkerende opdrachten  tekenen Chefs4Chefs en u als opdrachtgever de op maat gemaakte raamovereenkomst waarin de annuleringsvoorwaarden zijn opgenomen. In onze Algemene Leveringsvoorwaarden leest u in artikel 4.2 wat de formele voorwaarden zijn.  Deze voorwaarden kunt u hier inzien.

Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie moet ik zijn?

Vragen, problemen of klachten inzake de facturatie richt u per email aan administratie@chefs4chefs.nl

Wij reageren altijd, het liefst dezelfde dag, is het wat drukker dan de volgende werkdag

 

Vragen van en voor freelance koks

Ik wil me inschrijven bij Chefs4Chefs, wat moet ik hiervoor aanleveren?

Inschrijven als freelance kok bij Chefs4Chefs kan via het inschrijfformulier. Voeg daarbij een recente versie van je cv met daarop een pasfoto. Word je vervolgens uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek dan vragen we je om een kopie van je paspoort mee te nemen.

Als er een wederzijdse klik is bevestigen we per email  welke documenten we aanvullend nodig hebben om een Raamovereenkomst op te  maken. In deze overeeenkomst vind je de voorwaarden hoe we met elkaar samenwerken. Zo vermeldt de Raamovereenkomst wat de (minimum) tarieven zijn waarvoor je werkt, welke onkosten vergoed worden en hoe we met elkaar samenwerken.

Chefs4Chefs hecht er aan samen te werken met ZZP’ers die zich als een goede ondernemer opstellen. Dat is voorwaarde om met elkaar als professionals om te gaan die de zaken goed geregeld hebben.

Hoeveel jaar ervaring moet ik hebben?

Wij vragen geen minimum ervaring. Wat we wel vragen is betrokkenheid en passie. We verwachten van je dat je altijd je best doen om het maximale uit een job te halen.

Als ik bij Chefs4Chefs ben ingeschreven, hoe kom ik dan aan mijn diensten?

Chefs4Chefs werkt met een op maat gemaakt administratie-platform waarin je alles terug kunt vinden. Via het ChefsPortal, een app en e-mail krijg je vrijwel dagelijks job-aanbiedingen waarop je kunt intekenen. In het ChefsPortal en de app tref je ondermeer het overzicht aan van de aan jou toevertrouwde diensten.  Intekening geschiedt op basis van een eerlijk principe: degene die als eerste intekent krijgt de job. Als jouw unieke kwaliteiten bepalend zijn voor de job, bieden we je de diensten rechtstreeks aan.

Hoe krijg ik alle informatie over mijn job(s) ?

Zodra de job waarop jij hebt ingetekend door ons is vastgelegd krijg je een bevestiging per email. Ook tref je deze als een bevestigde job aan in de app en het ChefsPortal. In de bevestiging staat alle belangrijke informatie met betrekking tot deze job. Zo tref je daarin aan hoe laat je je waar en bij wie moet melden, wat je mee moet nemen en waar je bijvoorbeeld kunt parkeren.

Waar kan ik mijn werkbriefje vinden?

Je kunt hier je werkbriefje downloaden. Je hebt hiervoor een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord vind je terug in de job-bevestiging die je van ons per mail hebt ontvangen.

Is er een minimum aantal uur per dienst?

Het minimum aantal uur per job is 7. Heel soms is dit lager, bijvoorbeeld in het geval van een spoedopdracht. Gemiddeld werk je 8 uur per job.

Welke betalingstermijn hanteert Chefs4Chefs ?

Chefs4Chefs hanteert standaard een betalingstermijn van 28 dagen, tenzij anders overeenkomen in de raamovereenkomst. De betalingsvoorwaarden zijn terug te vinden in onze algemene leveringsvoorwaarden, die je hier kunt inzien.

Kan ik zelf mijn uurtarief bepalen?

Chefs4Chefs betaalt haar chefs marktcomform.  Voor elke job wordt vooraf in de jobbevestiging het uurtarief afgesproken. Dit tarief ligt altijd op minimaal het tarief wat we in de Raamovereenkomst overeengekomen zijn. Door de job te accepteren, aanvaard je het honorarium en de vergoeding van gemaakte kosten als reis- en/of parkeerkosten.

Voor de totstandkoming van de overeenkomst, het selectieproces en de handling rekent Chefs4Chefs een dagfee, die in mindering gebracht wordt op jouw honorarium. De dagfee geldt alleen voor jobs met een minimale duur van 6 uur.

Krijg ik ook mijn kilometers vergoed?

Ja, kilometers worden vergoed. Of hier een maximum aan wordt gesteld hangt af van de opdrachtgever/job.

In de jobbevestiging vermelden we duidelijk of je alle of een maximum aantal km’s je kunt declareren voor woon-werkverkeer. Daarbij vermelden we of parkeerkosten vergoed worden.

Bij een aantal opdrachtgevers in de Randstad is het vanwege beperkte parkeermogelijkheden soms gunstiger om met het openbaar vervoer te reizen. Indien je hiervoor kiest, wordt voorafgaand aan de job afgestemd welke kosten je kunt declareren. In veel gevallen zijn dat alle kosten van openbaar vervoer.

 

Welke annuleringsvoorwaarden hanteert Chefs4Chefs?

Het kan natuurlijk voorkomen dat een dienst wordt geannuleerd. Ons annuleringsbeleid is opgenomen in de Algemene Leveringsvoorwaarden en jouw raamovereenkomst. In geval van een annulering, doen wij ons uiterste best doen om voor jou een vervangende job in te plannen. Annuleringen berichten we je via het ChefsPortal, per email en in de app

Hoe werkt het facturatieproces?

Zodra Chefs4Chefs jouw ingevulde werkbriefje heeft verwerkt sturen we je een inkooporder van de betreffende dienst. Hierin wordt het bedrag gespecificeerd dat jij ons in rekening kunt brengen. Na ontvangst en verwerking van jouw factuur streven we er naar je de 28e dag uit te betalen. Je kunt zelf kiezen of je ons per dienst of per week factureert. Op jouw dienstverlening zijn alleen de Algemene Leveringsvoorwaarden van Chefs4Chefs van toepassing. Je kunt deze voorwaarden hier inzien.

Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie moet ik zijn?

Vragen, problemen of klachten inzake de facturatie richt u per email aan administratie@chefs4chefs.nl

Wij reageren altijd, het liefst dezelfde dag, is het wat drukker dan de volgende werkdag

 

Vragen over spoedopdrachten

Hoe snel kan de chef bij mij ingezet worden?

Wij hebben een groot netwerk van chefs met een landelijke dekking. Ook buiten kantoortijden kunnen we een beroep doen op een aantal chefs die zich beschikbaar houden voor spoedopdrachten. Het komt vaker voor dat we, ook voor de volgende dag, spoedopdrachten  invullen. Hier gelden wel afwijkende tarieven voor.

Welke functies en niveau’s biedt Chefs4Chefs aan?

Chefs4Chefs heeft een netwerk met ruim 250 freelance koks. Uit dit netwerk bieden we alle functies en niveaus.  We kennen de competenties van onze chefs. Zo bieden we ondermeer Executive chef-koks, zelfstandig werkend chefs of aankomend chefs,  zelfs  TV-koks en Sushi-specialisten of Grillmasters en demo-chefs.

Wordt er een minimum aantal uur voor een spoedopdracht gehanteerd?

Normaal gesproken hanteren wij een minimum van 7 uur per dienst. Voor een spoedaanvraag geldt dit minimum niet. Spoedopdrachten zijn altijd maatwerk. Hiervoor hanteren we afwijkende voorwaarden. Altijd maken we hierover, vooraf, duidelijke afspraken. Bij aanvaarding worden deze direct schriftelijk bevestigd.

Is het spoedtarief hoger dan het normale tarief?

Als u voor het eerst een spoedaanvraag plaatst bij Chefs4Chefs nemen we direct contact met u op om de functie en het niveau te bepalen.  Het vast te stellen spoed-tarief is afhankelijk van de gewenste functie, het niveau van de chef en de duur van de opdracht. Ook wij hechten aan duurzame relaties en dan hoeft een spoedopdracht niet altijd duurder te zijn.

Ook in een al bestaande opdrachtgeversrelatie zijn spoedopdrachten mogelijk. De daarvoor geldende voorwaarden en tarieven worden vastgelegd in de raamovereenkomst tussen u als opdrachtgever en wij als opdrachtnemer.

Chefs4Chefs © 2018 | Disclaimer Algemene voorwaarden Privacy-statement